Üdvözöljük a BME Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék Épületgépészeti Tanszékcsoport weblapján!

Címünk: Budapest 1111 Bertalan Lajos u. 2-4.
Tanszékvezető: Dr. Láng Péter egyetemi tanár
Telefon: 463-1106
Fax: 463-1708
E-mail: kovacsne@vegyelgep.bme.hu


HírekÁlláshirdetések
Gyakran ismételt kérdések (FAQ)

Az Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék új weblapja ..., 2014-07-29 16:49:44
Elkészült az Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék új, egységes honlapja.
Címe:

http://www.epget.bme.hu

A honlap keretrendszere elkészült, és a legszükségesebb tartalom feltöltésre került; a további tartalom folyamatosan kerül feltöltésre. A honlap egységes szerkezetben tartalmazza a Tanszék oktatóit, oktatási és kutatási területeit, a Tanszék tevékenységének bemutatását.

Az új honlap közvetlen elérést ad a Tanszék korábbi (pl. jelen) honlapjaihoz, mivel a 2013 őszi félév oktatási anyagai még ezeken férhetőek hozzá. A 2014 tavaszi félévtől kezdődően az oktatási és egyéb anyagok már az új honlapra kerülnek fel, így a régi honlapokat a tavasz folyamán leállíthatjuk.

Az új honlaphoz több jogosultsági szint tartozik. Az oktatási és egyéb információs anyagok belépés nélkül hozzáférhetőek lesznek; bizonyos oktatási információkhoz hallgatói szintű belépés lesz szükséges. A hallgatói szintű hozzáférést az épületgépész, épületenergetikus és eljárástechnikai hallgatói státuszhoz fogjuk kötni, amelyről az érintett hasllgatók automatikus értesítést kapnak minden félév elején.

A honlap elkészítése Vígh Miklós érdeme. A felkerült tartalmak folyamatos további frissen tartására a Tanszéken felelőst jelölünk ki. Kisebb hibák még előfordulhatnak, ezért kérjük, ha ilyennel találkoznak, jelezzék az alábbi linken:
http://goo.gl/liR4Lt
 
B.Sc. tárgyfelvétel Szánthó Zoltán, 2014-02-05 15:19:38
Több B.Sc. hallgató is jelezte, hogy problémái vannak a tárgyfelvétellel: a Neptun olyan tárgyakat határoz meg előtanulmányi követelményként, amit ők nem teljesítettek, vagy nem is teljesíthettek. Ez mindenképpenn érinti az Épületgépészeti tervezés II. tárgyat.
A probléma oka kettős:
1. ez a tárgy a mintatatanterv szerint az őszi félévben szerepel;
2. a tantervmódosítások miatt az előkövetelmény tárgyak neptun-kódja is módosult.
A 2. hibát vsz. csütörtök délelőtt tudjuk elhárítani; február 6. 12:00 után elvben már nem lehet gond a tárgyfelvétellel (ha a tárgy meg van hirdetve, illetve tényleg teljesülnek a valós előtanulmányi követelmények).

A BMEGEÉPAG72 B.Sc. Épületgépészeti mérések tárgyból ebben a félévben nem írunk ki kurzust! Aki 2014. júniusában vagy szeptemberében államvizsgázni szeretne, és ez a tárgy hiányzik az abszolutóriumához, az kérvényezze a KTH-ban, hogy felvehesse a meghirdetett BMEGEÉPAE63 Épületenergetikai mérések tárgyat, amit a Tanszék elismer a BMEGEÉPAG72 tárgy helyett!
 
Épületgépészeti energetika Szánthó Zoltán, 2014-01-31 11:36:40
A 2014 tavaszi félvtő érvénybelépő tantervmódosítás érinti az Épületgépészeti energetika tárgyat.
A tanulmányaikat most kezdőknek a BMEGEÉPMÉ14 tárgykódú, 3 kreditértékű tárgyat kell felvenniük. A tárgy előadásai szerdánként 8-10 között a Kf.81-ben, gyakorlatai kéthetente hétfőn 8-10 között a Kf.82-ben lesznek.
Aki a korábban kezdett hallgatók közül még nem teljesítette a tárgyat, annak a BMEGEÉPMÉ23 tárgykódú, 4 kreditpontos tárgyat kell felvennie. Az előadások és gyakorlatok ugyanott lesznek; rájuk a több kreditr ellenében szigorúbb követlmények érvényesek.
Kérjük, aki tévedésből, vagy a hibás tájékoztatás miatt rossz tárgykódon vette fel a tárgyat, még a tárgyfelvételi időszakban korrigáljon!
 
M.Sc. kötelezően választható tárgyak felvétele Szánthó Zoltán, 2014-01-29 14:32:55
Az M.Sc. képzést 2014-ben kezdők számára a tavaszi félévben a következő kötelezően választható tárgyak kerülnek meghirdetésre:

BMEGEÉPMÉ36 Vízellátás, csatornázás, gázellátás
BMEGEÉPMÉP1 Önálló feladat I.

Tavasszal meghirdetésre kerül, de a 3. és 4. féléves hallgatóknak ajánljuk:
BMEGEVÉMG01 Önálló feladat I.
BMEGEÉPMÉ38 Épületgépészeti tervezés II.
BMEGEÉPMÉ37 Épületgépészeti rendszer- és szabályozástechnika

Csak azoknak ajánljuk, akik már teljesítették a Áramlások numerikus modellezése 1. előzmény-tárgyat:
BMEGEÁTMÉ04 Áramlások numerikus modellezése 2.
 
M.Sc. tárgyfelvétel Szánthó Zoltán, 2014-01-27 22:15:17
A BMEGEENMKEE Energetikai gazdaságtan M.Sc. tárgy kötelező mindazoknak, akik ezt a tárgyat még nem hallgatták - pl. a B.Sc. Energetika képzésben. Akik ezt a tárgyat már a B.Sc-ben teljesítették, helyette 4 kredit értékben választhatnak a gazdasági és humán tárgycsoportból(összesen tehát 4+2 kreditet; 3*2, vagy 4+2, vagy akár 3+3 leosztásban).
A BMEGEÉPMÉ37 Épületgépészeti rendszer- és szabályozástechnika tárgyat a 3. vagy 4., esetleg a 2. félévben javasoljuk választani. A BMEGEÉPMÉ36 Vízellátás, csatornázás, gázellátás (aminek anyaga teljesen eltér a B.Sc. tárgyétól)az 1. és 3., illetve a 2. és 4. félévben is választható. Mindkét tárgy csak a tavaszi félévben megy; a félév sorszáma a képzésbe való belépéstől (tavasz/ősz) értendő!
 
M.Sc. tárgyfelvétel Szánthó Zoltán, 2014-01-27 22:04:57
A BMEGEENMKEE Energetikai gazdaságtan M.Sc. tárgy kötelező mindazoknak, akik ezt a tárgyat még nem hallgatták - pl. a B.Sc. Energetika képzésben. Akik ezt a tárgyat már a B.Sc-ben teljesítették, helyette 4 kredit értékben választhatnak a gazdasági és humán tárgycsoportból(összesen tehát 4+2 kreditet).
A BMEGEÉPMÉ37 Épületgépészeti rendszer- és szabályozástechnika tárgyat a 3. vagy 4., esetleg a 2. félévben javasoljuk választani. A BMEGEÉPMÉ36 Vízellátás, csatornázás, gázellátás (aminek anyaga teljesen eltér a B.Sc. tárgyétól)az 1. és 3., illetve a 2. és 4. félévben is választható. Mindkét tárgy csak a tavaszi félévben megy; a félév sorszáma a képzésbe való belépéstől (tavasz/ősz) értendő!
 
M.Sc. képzés mintatanterv Szánthó Zoltán, 2014-01-27 15:07:16
Az M.Sc. Komfot épületgépészeti képzés 2014. tavaszi félévétől érvényes mintattantervét feltöltöttem a
Letölhető anyagok/M.Sc. épületgépészeti képzés
http://host.epgep.bme.hu/cgi-bin/shinji?SID=3RSnPLhfuWRS7u0RIbfc&group=epgep&project=node&job=showitemr&node=263039&f=EPGEP_Komfort_épületgépészet_-_tanterv_táblázat.xlsx
helyre!
 
Az új hatályos TNM rendelet Dr. Csoknyai István, 2013-03-21 10:53:51
Az alábbi linken az új hatályos TNM rendelet elérhető

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0600007.TNM

Csoknyai
 
Épületenergetika B.Sc. választható tárgyak Szánthó Zoltán, 2012-01-18 11:40:51
Több épületenergetikus hallgató jelezte, hogy problémái vannak a választható tárgyak felvételével. Sajnos a társtanszékek a mintatantervben megadott választható tárgyaknak csak egy kis részét hirdetik meg, így valóban problémát jelent a 8 kreditpontnyi választható tárgy felvétele. Javaslatunk a következő:

6. félév
Épületinformatika BMEGERIAE7E 2 kp.
Energiatervezés BMEGEENAEV3 2 kp.

5. félév
Épületgépészeti kivitelezési ismeretek BMEGEÉPAG73, 4kp. (csak az 5. félévben!)

7. félév
Épületakusztika BMEEPESAE76 2 kp.
Hűtéstechnika BMEGEENAGE1 3 kp.
Épületgépészeti mérések BMEGEÉPAG72 2 kp.
 
Pontszámítás, felvételi az M.Sc. képzésben Szánthó Zoltán, 2010-06-14 17:11:03

Pontszámítás

A mesterképzés felvételi eljárása során maximum 100 pont szerezhető, amely
a. a hozott pontok, a felvételi pontok és a többletpontok összegeként számítandó, vagy
b. a felvételi pontok duplázása és a többletpontok összegeként számítandó.
Hozott pont: maximum 45 pont, amely a súlyozott tanulmányi átlag kilencszerese, egészre kerekítve

Felvételi pont: maximum 45 pont
A felvételi pontokat szakmai beszélgetés keretében, a felvételiztető bizottság állapítja meg. A felvételi beszélgetés keretében a szakdolgozat témája kerül ismertetésre. A BME Gépészmérnöki Karán - a felvételi eljárás időszakában - záróvizsgázó hallgatók részére a záróvizsgát és a felvételi beszélgetést egyidőben tartjuk.
Nem BME-n záróvizsgázó vagy korábban a BME-n záróvizsgát tett hallgatók részére megadott időpontban szakmai felvételi beszélgetésre kerül sor.
A felvételi pontok számítása (kivéve az ipari terméktervező mesterszakon)
1. a szakdolgozat eredeti (ZVB által jóváhagyott) érdemjegye (max. 5 pont),
ennek hiányában a 2. pont szerinti pontszámot kell duplázni,
2. a felvételi bizottság által, a szakdolgozatra megállapított érdemjegy (max. 5 pont),
3. a szakdolgozat ismertetés tartalmi értékelése (max. 10 pont),
4. az előadás formai, stílusbeli értékelése (max. 5 pont),
5. a bizottsági kérdésekre adott válaszok tartalmi és formai értékelése (max. 10 pont),
6. a szakdolgozat idegen nyelvű összefoglalója (max. 5 pont),
7. egyéb, pontot érdemlő ismeret (max. 5 pont).
A felvételi pontok számítása az ipari terméktervező mérnöki mesterszakon
A szakra való felvétel feltétele egy alkalmassági vizsgán (pl. térlátást felmérő szabadkézi rajzi, illetve kreativitást felmérő feladat) való megfelelés.
1. szakdolgozat eredeti (ZVB által jóváhagyott) érdemjegye(max. 5 pont),
ennek hiányában a 2. pont szerinti pontszámot kell duplázni,
2. a felvételi bizottság által a szakdolgozatra megállapított érdemjegy (max. 5 pont),
3. a szakdolgozat idegen nyelvű szóbeli összefoglalója (max. 5 pont),
4. a szakdolgozat ismertetés tartalmai értékelése (max. 5 pont),
5. az előadás formai, stílusbeli értékelése (elvárás: ppt+tabló) (max. 5 pont),
6. a bizottsági kérdésekre adott válaszok tartalmi és formai értékelése (vita- és elemző képesség) (max. 10 pont),
7. portfolió bemutatása: tervek, projekt feladatok, pályázati tevékenység, egyéb a jelölt szakmai képességét szemléltető alkotás, tevékenység ismertetése. (max.10 pont).
Többletpont (minden szakon): max. 10 pont
• TDK helyezés (Intézményi 1 díj: 5 pont; 2. díj: 4 pont; 3. díj vagy dicséret: 3 pont; részvétel: 1 pont; OTDK: 2 pont)
• Demonstrátor, szakcikk, egyéb tudományos munka: max. 5 pont
• Második nyelvvizsga: középfok C: 3 pont; felsőfok: 5 pont
• Előnyben részesítés: fogyatékosság: 1 pont; gyermekgondozás: 1 pont; hátrányos helyzet: 1 pont; halmozottan hátrányos helyzet: 1 pont.

 
Tájékoztató a nyári szaktárgyi gyakorlatról Szánthó Zoltán, 2010-01-07 22:59:29
A Gépészmérnöki Karon a B.Sc. képzésben a 6. félév elvégzése után 6 hetes szaktárgyi gyakorlatot kell teljesíteni. A szaktárgyi gyakorlatot a szakirányt gondozó Tanszék szervezésében kell teljesíteni. Az Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék az Épületgépészet és Épületenergetika B.Sc. szakirányokon a 6 hétből egy hét programját kötelezően előírja. Ezen a héten délelőttönként egy-egy budapesti közművállalatot látogatunk meg. Ezen közműlátogatások időtartama átlagosan négy óra. A közműlátogatási hetet az őszi félév regisztrációs hetére szervezzük. A közműlátogatásokon a részvétel kötelező, hiányzást csak orvosi igazolás esetén, illetve az esetleges nyelvvizsga időpontjára vonatkozó, a Nyelvi Intézet által adott igazolás esetén fogadunk el.

A gyakorlat többi részét, minimálisan öt hetet valamilyen szakvállalatnál kell gyakornokként eltölteni. A cél az, hogy a hallgatók megfelelő szakmai felügyelet és vezetés mellett mérnöki feladatokat oldjanak meg. Ez lehet tervezői, kivitelezői, kereskedői vagy szervíztevékenység. Indokolt esetben (nem szakközépiskolában érettségizettek, illetve kivitelezői gyakorlattal nem rendelkező hallgatók esetében) a Tanszék ahhoz is hozzájárul, hogy a hallgató ez alatt az öt hét alatt szerelői tevékenységet végezzen.

A szaktárgyi gyakorlat vállalatnál letöltendő öt hetét a vizsgaidőszak befejezése és a közműlátogatási hét között (a 2010. június 28. és augusztus 30. közé eső intervallumban) kell teljesíteni. A gyakorlathoz a vállalatnál ki kell jelölni egy szakmai vezetőt, akinek épületgépész mérnöki vagy üzemmérnöki diplomával kell rendelkeznie. Kivitelezést végzőknél indokolt esetben ez a vezető kivitelező mester is lehet.

A szaktárgyi gyakorlatra írásban kell jelentkezni! Ehhez a Tanszék Titkárságán (D. épület 105.) a félév indítása után jelentkezési nyomtaványt teszünk ki. A jelentkezés határideje március 19.

Amennyiben a hallgató saját maga által választott vállalatnál teljesíti gyakorlatát, úgy a cégnek levélben vagy faxban nyilatkoznia kell fogadókészségéről. A Tanszék fax-száma: 463-17-08. Kérjük a hallgatókat, hogy ezt a nyilatkozatot március 19-ig szerezzék be! A nyilatkozat hivatalos irat, aminek tartalmazni kell
-a hallgató nevét
-a vállalat nevét és címét
-a szakmai vezető nevét, végzettségét és beosztását
-ha az előzőtől eltér: a gyakorlattal kapcsolatos ügyek intézőjének nevét és elérhetőségét;
-a hallgató tervezett munkakörét.

A szaktárgyi gyakorlatról munkanaplót kell vezetni, és el kell készíteni egy úgynevezettt egyéni feladatot. A munkanaplóban minden nap (a közműlátogatások napján is!) rövid címszavakban feljegyzést kell készíteni az aznap végzett munkáról (milyen munkakörben mi volt a feladat; milyen létesítményhez kapcsolódik; mi volt a munka eredménye). A munkanapló elsősorban nem műszaki, hanem adminisztrációs dokumentum, amelyból a hallgató gyakorlat során végzett munkája áttekinthető. Az egyéni feladatban kb. 15 oldalas terjedelemben kell valamilyen a szaktárgyi gyakorlat során elvégzett részfeladatot ismertetni. Az egyéni feladat műszaki dokumentum, amelyben a témát tanulmányszerűen kell kifejteni. Az egyéni feladat témáját a hallgató és a munkahelyi vezető közösen határozzák meg, a tanszéki felelős oktatóval (Dr. Szánthó Zoltán) egyetértésben.

A szaktárgyi gyakorlat teljesítését szóbeli beszámolón kell igazolni. A beszámolót az őszi félév első heteiben tartjuk. A beszámolón be kell mutatni a vállalat igazolását a gyakorlat letöltéséről. Az igazolásnak tartalmaznia kell a vállalat adatait, a szakmai vezető nevét és beosztását, a gyakorlat letöltésének idejét és pár szóban a ismertetnie kell a gyakorlat alatt végzett munkát. A beszámolón be kell mutatni a munkanaplót és az egyéni feladatot. A közműlátgatások valamelyikének igazolatlan mulasztása esetén pótlásra az adott létesítményt bemutató rövid tanulmánnyal van lehetőség.

A szaktárgyi gyakorlatot a NEPTUN-ban az őszi félévre kell felvenni. A gyakorlat teljesítését a beszámoló eredménye alapján igazoljuk.

A szaktárgyi gyakorlathoz helyet adó vállalattal a Tanszék szerződést köt. Az Egyetem nem követelhet fizetést a hallgatók számára, sokéves tapasztalatunk szerint azonban a gyakorlat komolyságának záloga, ha a vállalat a hallgató munkáját megfizeti, hiszen akkor várhatóan a teljesítményt is megköveteli majd. A Tanszék által kijelölt munkahelyeken a fizetést nem tudjuk garantálni.

A szaktárgyi gyakorlat idejére a kollégistáknak maguknak kell gondoskodniuk a szállásról! A Kollégium a szállást a Dékáni Hivatal által júliusra megszabott időtartományon kívül, így például a közműlátogatási hét idejére nem adja meg automatikusan, ezt külön kérni kell! Szükség esetén a Tanszék a szálláskérelem jogosságát írásban igazolja.

Azon B.Sc. hallgatóknak, akik a szakdologozatot csak a 2011. tavaszi félévben készítik, lehetőségük van a szaktárgyi gyakorlatot a 2011. tavaszi félévben, a szakdologozat elkészítésével párhuzamosan elvégezni. Mivel a Dékáni Hivatal (és a Neptun rendszer) a szakdologozattal és a szaktárgyi gyakorlattal párhuzamosan semmilyen más tárgy felvételét nem engedélyezi, ezért a szaktárgyi gyakorlat tavaszi teljesítésének engedélyezésére csak akkor van mód, ha a hallgató írásban nyilatkozik, miszerint tudomásul veszi ezt a korlátozást. (Értelemszerűen: ha a hallgatónak valamilyen elmaradása lesz, úgy a szakdolgozat készítését a szaktárgyi gyakorlat mellé nem veheti fel; államvizsgára legkorábban csak 2012. januárjában kerülhet sor, és csak a 2012. szeptemberében induló M.Sc. képzésre tud jelentkezni!)
 
M.Sc. képzés felvételi tájékoztató Szánthó Zoltán, 2009-06-15 13:56:36
Az Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika mesterszak felvételi követelményeit a Kar következő címen elérhető hirdetménye ismerteti:
www.gepesz.bme.hu/hirek/msc/MSc_tajekoztato_2009-01-28.pdf

Az Épületgépészeti mesterszakra vonatkozó ismereteket alant kivonatoltam.
A szükséges iratokat (bizonyítvány másolatok, szakdolgozat, nyelvvizsga igazolás, sikeres záróvizsga igazolása) június 16-ig kell a Dékáni Hivatalban leadni.

Épületgépészeti és eljárástechnikai gépészmérnök mesterszak
Bemenethez feltétel nélkül elfogadott alapszak: Gépészmérnöki, energetikai mérnöki
Bemenethez megadott feltételekkel elfogadott alapszakok és kredit
követelmények: Anyagmérnöki, gépészmérnöki, energetikai mérnöki, mezőgazdasági és élelmiszer-ipari gépészmérnöki, közlekedésmérnöki, mechatronikai mérnöki

A hallgatónak a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 70 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:
 természettudományos alapismeretek (30 kredit): matematika, fizika, kémia, mechanika, anyagismeret, hő- és áramlástan;
 gazdasági és humán ismeretek (10 kredit): közgazdaságtan, vállalatgazdaságtan, környezetvédelem, minőségbiztosítás, munkavédelem, társadalomtudomány;
 szakmai ismeretek (30 kredit): általános géptan, elektrotechnika, gépszerkesztés alapjai, CAD/CAM alapjai, gépelemek, gépészmérnöki alapismeretek, fémek technológiája, polimer anyagtudomány és technológia, gépgyártás-technológia, informatikai rendszerek, programtervezés, mérés és jelfeldolgozás, áramlástechnikai és kalorikus gépek, irányítástechnika, elektronika, digitális technika, anyagmozgató gépek és rendszerek, biztonságtechnika, vegyipari és élelmiszeripari gépészet, épületgépészet, energetika, energiaellátás és felhasználás, épületenergetika, megújuló energiaforrások, minőségbiztosítás, mobil gépek, mezőgazdasági gépek, gép és terméktervezés, környezetipar.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 40 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint

További szakok
Az előző pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

III. Pontszámítás
A mesterképzés felvételi eljárása során maximum 100 pont szerezhető, amely
a./ a hozott pontok, a felvételi pontok és a többletpontok összegeként számítandó,
vagy
b./ a felvételi pontok duplázása és a többletpontok összegeként számítandó.
- Hozott pont: maximum 45 pont, amely a súlyozott tanulmányi átlag kilencszerese, egészre kerekítve
- Felvételi pont: maximum 45 pont
A felvételi pontokat szakmai beszélgetés keretében, a felvételiztető bizottság állapítja meg. A felvételi beszélgetés keretében a szakdolgozat témája kerül ismertetésre. A BME Gépészmérnöki Karán - a felvételi eljárás időszakában - záróvizsgázó hallgatók részére a záróvizsga és a felvételi beszélgetés egyidőben lesz megtartva. Nem BME-n záróvizsgázó vagy korábban a BME-n záróvizsgát tett hallgatók részére megadott időpontban szakmai felvételi beszélgetésre kerül sor.

A felvételi pontok számítása
1. szakdolgozat eredeti (ZVB által jóváhagyott) érdemjegye.
Ennek hiányában a 2. pont szerinti pontszámot kell duplázni (max. 5 pont),
2. a felvételi bizottság által, a szakdolgozatra megállapított érdemjegy (max. 5 pont),
3. a szakdolgozat ismertetés tartalmi értékelése (max. 10 pont),
4. az előadás formai, stílusbeli értékelése (max. 5 pont),
5. a bizottsági kérdésekre adott válaszok tartalmi és formai értékelése (max. 10 pont),
6. a szakdolgozat idegen nyelvű összefoglalója (max. 5 pont),
7. egyéb, pontot érdemlő ismeret (max. 5 pont).
 
A nyári szaktárgyi gyakorlat beszámolója Szánthó Zoltán, 2006-08-20 21:40:21
Többek érdeklődésére itt is közzétesszük a nyári szaktárgyi gyakorlat beszámolójának feltételeit.

A nyári szaktárgyi gyakorlatot a NEPTUN rendszerben az őszi félévre kell felvenni, a gyakorlat igazolásának határideje a félév utolsó tanítási napja.

A gyakorlat igazolásának feltételei:
a 3 hetes szakmunkagyakorlat teljesítése, aminek feltételei:
-munkanapló;
-egyéni feladat;
-vállalati igazolás;
továbbá
részvétel a közműlátogatásokon.

A munkanaplót és az egyéni feladatot a munkahelyi vezetővel láttamoztatni kell!

A közműlátogatás mulasztása igazolható orvosi igazolással, nyelvvizsga igazolással (csak a nyelvvizsga idejére!); egyes személyeknél előzetes engedéllyel. Egyéb esetekben az elmaradt közműlátogatást néhány oldalas írásos beszámolóval lehet pótolni.

A munkanapló rövid adminisztrációs dokumentum, napi bontásban kell tartalmaznia az elvégzett feladatokat. (NAPI részletezéssel!)

Az egyéni feladat 15-20 oldalas műszaki tanulmány. Pedagógiai célja a felkészülés a diplomaterv megírására. Nem a szépírást, nem a számítógépes szerkesztőprogramok, és különösen nem Copy/Paste parancsok alkalmazását, hanem a gondolatok kifejtését, egy műszaki tanulmány logikus felépítését, a szabatos műszaki értekező prózát kívánjuk gyakoroltatni! Lényeges szempont a nyelvhelyesség, helyesírás, a külalak is; általában minden, ami a diplomaterv értékelését is befolyásolja! A téma többé-kevésbé szabadon, de a gyakorlat vezetőjével egyetértésben kiválasztott kell legyen! A téma kapcsolódjon a hallgató nyári gyakorlaton végzett munkájához. Példák:
-azon létesítmény műszaki szempontú ismertetése, aminek tervezésében / építésében / kivitelezésében / üzemeltetésében a hallgató a gyakorlaton során részt vett;
-azon speciális műszaki megoldás (rendszer, berendezés, termék, stb.) ismertetése, aminek tervezésében / építésében / kivitelezésében / üzemeltetésében / értékesítésében / szervizelésében a hallgató a gyakorlat során részt vett;
-stb.

A tanulmányban a műszaki adatok, ábrák, kapcsolási rajzok, általában véve a műszaki tartalom domináljon, lehetőleg kiemelve a hallgató egyéni szerepét a tervezési / építési / kivitelezési / üzemeltetési / értékesítési / szervizelési feladatban!

A gyakorlat beszámolóit az őszi félév során tartjuk, előre meghirdetett időpontokban; jellemzően a hét egyik meghatározott napján. A beszámolóra előzetesen írásban kell jelentkezni; a jelentkezési lapot az első oktatási héten a Tanszék Titkárságán fogjuk kitenni.


Szánthó Zoltán
 
A diplomatervek formai követelményei / modulképzés szantho, 2003-04-25 17:43:26
Általános tudnivalók a diplomaterv elkészítéséhez


A diplomatervvel azt kell igazolni, hogy a diplomázó önálló mérnöki munkára alkalmas, ismeri és alkalmazni tudja a mérnöki tervezési módszereket, képes a feladatkiírást értelmezni, továbbá a választott megoldást értékelni és elemezni. Ennek megfelelően a diplomaterv szokásos felépítése a következő:

1. Címoldal (a diplomatervező neve, a diplomaterv címe, a konzulensek neve és aláírása, a beadás dátuma)
2. Diplomaterv feladat kiírás (az eredeti két oldalas példány)
3. A diplomatervező nyilatkozata az önálló munkáról
4. Tartalomjegyzék
5. Bevezetés: a feladat értelmezése, a tervezés célja, a feladat indokoltsága, a diplomaterv felépítésének rövid összefoglalása
6. Előzmények (irodalomkutatás, hasonló alkotások), az ezekből levonható következtetések
7. A diplomatervezés részletes leírása, a döntési lehetőségek értékelése, és a választott megoldások indoklása
8. A feladatmegoldás műszaki, tudományos eredményének értékelése, kritikai elemzése, továbbfejlesztési lehetőségek ismertetése
9. Esetleges köszönetnyilvánítások
10. 1-2 oldalas tartalmi összefoglaló magyarul
11. 1 oldalas idegen nyelvű összefoglalás
12. Részletes és pontos irodalomjegyzék
13. Függelék


A diplomatervek szokásos terjedelme a témától függően ábrákkal együtt kb. 60-80 oldal + rajzok (az oldalak másfeles sortávolsággal, 12 pontos betűmérettel; kb. 30 sor fér el egy oldalra; egy sorban 55-60 leütést alkalmazzunk, hogy a külalak esztétikus legyen). A minimális terjedelem 45 oldal (sok és tartalmas rajz esetén), a maximális 100 oldal (tanulmány jellegű diplomaterv csak szövegközi ábrákkal).


A nyilatkozat a következő, saját kezűleg aláírt szöveget tartalmazza:

Alulírott X. Y. a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem hallgatója kijelentem, hogy ezt a diplomatervet meg nem engedett segítség nélkül, saját magam készítettem és a diplomatervben csak a megadott forrásokat használtam fel. Minden olyan részt, amelyet szó szerint vagy azonos értelemben de átfogalmazva más forrásból átvettem, egyértelműen a forrás megadásával megjelöltem.


X. Y. aláírása
 
 
Újdonságok
 
2014.07.29.
Az Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék új weblapja
2014.03.13.
Pályázatíró mérnök
2014.02.27.
Épületmodellezés
2014.02.21.
GÉPÉSZMÉRNÖK MODELLEZŐ
2014.02.05.
B.Sc. tárgyfelvétel
Friss letölthető anyagok
 
2014.05.06.   Felkészülési kérdések
2014.05.06.   2014. április 28.
2014.04.06.   2014. április 14. Gravitációs égéstermék-elvezetés
2014.03.22.   Épület gázellátásának tervezése házi feladat kiírás
2014.03.22.   2014. március 20. Gázkészülékek elhelyezése
Letöltés top10
 

Hidraulikai előnykapcsolás
Elérhető oktatók
  (Frissítve: 12:40:35 )
Fórum top10
 
2010.07.25.
10:36:01
Teszt topik
2010.07.25.
10:36:11
Nyári szaktárgyi gyakorlat
2010.07.25.
10:42:11
Oktatási adminisztrációs problémák
2010.07.25.
10:35:54
Épületgépészeti tervezés I.
2010.07.25.
10:39:40
Tervezés II 2003 tavaszi félév
2010.07.25.
10:37:13
Az Épületgépészeti tervezés II. tárgy konzultációs fóruma
2010.07.25.
10:31:41
Teszt topik
2010.07.25.
10:38:00
Segítségkérés
Megjelenés
  Fűtés :: Vízellátás :: v1.0

név:

jelszó:

SHINJI
Felhasználók: 1
Shinji v0.1.7 Copyright: Adam Katona, 2002
Utolsó módosítás: k máj 08 08:55:17 2012